Efektywne usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych za pomocą systemów IPL


inmode lumecca

Efektywne usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych za pomocą systemów IPL

Systemy IPL są jednym z najstarszych i najpopularniejszych narzędzi do za biegów fotoodmładzania skóry. Swoją popularność zyskały dzięki prostocie obsługi, niższym kosztom zakupu w porównaniu do systemów laserowych i możliwości leczenia szerokiego zakresu zmian zarówno naczyniowych, jak i pigmentowych. Ich zaletą jest szerokie spektrum światła emitowanego przez lampę IPL, które dzięki filtrom można łatwo dopasować do różnego rodzaju zmian, oraz energia błysku, większa niż w systemach laserowych.
Parametry oferowanych urządzeń znaczą co się różnią i określenie „system IPL” nie określa automatycznie, jakie są możliwości danego urządzenia. Pierwszy z systemów IPL wprowadzonych w latach dziewięćdziesiątych, ze względu na pionierski charakter i brak badań klinicznych, wykorzystywał dużą ilość filtrów oraz miał nadmiernie rozbudowane możliwości regulacji kształtu impulsu. Był skuteczny, ale jego obsługa była skomplikowana przez bardzo dużą ilość czynników, które należało uwzględnić. Z tego powodu ten sam aparat dobrze działał w rękach jednego operatora, a źle w rękach innego. Dzięki doświadczeniu inżynierowie skupili się na optymalizacji filtracji światła, uproszczeniu ustawianych parametrów oraz optymalizacji chłodzenia skóry. Zaowocowało to powstaniem systemów, w których ograniczono ilość filtrów do dwóch, np. 515 i 580nm, oraz nastawiano automatycznie parametry impulsu.

Systemy te uzyskiwały skuteczność podobną do pierwotnej konstrukcji, tyle że znacznie łatwiej było opanować technikę pracy. Wydawało się, że systemy IPL osiągnęły kres swoich możliwości. W 2016 r. pojawiła się jednak nowa, rewolucyjna konstrukcja, w której zmieniono spektrum światła emitowanego przez samą lampę IPL. Izraelska firmy Invasix jako pierwsza zaprezentowała niskociśnieniową lampę IPL (Inmode Lumecca™), która w paśmie 500-600 nm emituje trzy razy więcej światła w porównaniu do klasycznych systemów IPL,uzyskując znacznie większą skuteczność przy mniejszej ilości zabiegów. Jak wiadomo z teorii selektywnej fototermolizy, optymalny zakres długości fali z punktu widzenia absorpcji światła w naczyniach krwionośnych i przebarwieniach to właśnie 500-600nm. Krótsze fale ultrafioletowe (po niżej 500nm) nie nadają się do terapii ze względu na ich szkodliwość, a dłuższe (po wy żej 600nm) absorbują się zbyt słabo i efektem ich działania jest jedynie ogólne, nieselektywne nagrzewanie wierzchnich warstw skóry. Z tego względu, im więcej światła w lam pie IPL ma długość fali w zakresie 500-600nm, tym niższa jest energia niezbędna do przeprowadzenia skutecznego zabiegu. Przykładowo, typowa gęstość energii do skutecznego usuwania rumienia dla aplikatora Lumecca™ 515nm to 12 J/cm2, pod czas gdy dla klasycznych systemów IPL wynosiła ona 24 – 32 J/cm2. Drugim, bardzo ważnym parametrem decydującym o skuteczności zabiegu selektywnej fototermolizy, jest czas impulsu światła. Czas ten powinien być krótszy od czasu relaksacji termicznej (TRT) zmiany, którą chcemy usunąć. TRT jest niczym innym jak czasem, w którym połowa dostarczonej energii rozprasza się do otaczających tkanek. Jeśli więc czas impulsu jest zbyt długi, dostarczona przez światło energia wycieka do otaczających tkanek i za miast pod grzać selektywnie cel, rozgrzewa tkanki wokół, co jest zjawiskiem niekorzystnym – rośnie ryzyko ogólnego oparzenia skóry.

Klasyczne systemy IPL bez problemu emitują impulsy rzędu 20-30ms, jednak aby uzyskać czasy impulsu poniżej 10ms, potrzebna jest wysoka moc szczytowa błysku lampy – tu klasyczne rozwiązania często zawodzą. Uzyskiwane typowo impulsy 20ms ograniczają za stosowania IPL do naczyń powyżej 150μm, co kwalifikuje doleczenia tylko stosunkowo duże naczynia. Typowo w zmianach rumieniowych znajdujemy naczynia o średnicy 10-100μm, zatem optymalnym czasem impulsu do usuwania rumienia jest kil ka milisekund. I znów, dzięki najnowszej konstrukcji lampy Lumecca™ mamy możliwość uzyskania gęstości mocy do 9,9kW/cm2, co przekłada się na czas impulsu rzędu 3-4 ms dla typowych parametrów, stosowanych do usuwania zmian naczyniowych 10-12 J/cm2. Znacząco zwiększa się w ten sposób ilość na czyń,które są możliwe do usunięcia i rośnie całko wita skuteczność zabiegu. Uzyskiwanie tak krótkich czasów impulsów zbliża system IPL do złotego standardu, jakim w usuwaniu zmian naczyniowych jest laser barwnikowy.

W przypadku usuwania zmian pigmentowych, optymalne są impulsy nanosekundowe (lasery q-switch) i pikosekundowe, ale systemy IPL z impulsami milisekundowymi również nada ją się do usuwania takich zmian w płytkich warstwach skóry (ang. epi -der mal-der mal juc tion). Podobnie jak opisano powyżej, w porównaniu do klasycznych IPL, system Lumecca™ dzięki większej mocy (krótsze czasy impulsu) oraz większej absorpcji w melaninie (40% spektrum światła w paśmie 500-600nm), zapewnia większą selektywność i mniejsze nagrzewanie tkanek otaczających. Krótsze impulsy pozwalają na usuwanie zmian pigmentowych we wcześniejszym stadium (o mniejszym kontraście w stosunku do skóry), w czasie gdy jeszcze nie są widoczne dla nieuzbrojonego oka.
Dzięki swoim cechom, Inmode Lumecca™ jest systemem IPL wyróżniającym się spośród klasycznych urządzeń. Lumecca™ umożliwia lepsze dopasowanie światła do usuwanych zmian, większe bezpieczeństwo zabiegu oraz wolniejszą degradację lampy.

Przed zabiegiem

inmode
Po zabiegu

lumecca